9. rođendan Udruge

…

SVE za NJU je osnovana na prvi dan proljeća, 21. ožujka 2008. godine  kao Udruga žena oboljelih i liječenih od raka dojke, njihovih obitelji i prijatelja, dobrovoljna, humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija.

Osnovale su je tri žene oboljele od raka dojke koje su i same bile suočene s nedostatkom informacija i nedostatkom stručne psihološke podrške. Sadašnje puno ime je  Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU i danas  slavi 9 godina postojanja i kontinuiranog rada.

Centar za psihološku pomoć

Programe provode neposredno zaposlenici i vanjski suradnici terapeuti. Podijeljeni su na psihološke tretmane, savjetovališta, edukacijsko-terapijske radionice i interaktivna predavanja, specijalizirane programe za oboljele i program domaćinstva – smještaj za žene u Centru.

Pročitaj više »