Upravni odbor

//Upravni odbor
Upravni odbor 2018-01-17T08:44:22+00:00
Almenka Balenović, dr.med.
Almenka Balenović, dr.med. Predsjednica
Ljiljana Vukota
Ljiljana VukotaGlavna tajnica
Nika Lazić, dr. med.
Nika Lazić, dr. med.članica Upravnog odbora
Petra Levak
Petra Levakčlanica Upravnog odbora
Kira Zagorac
Kira Zagoracčlanica Upravnog odbora
Silvana Planinić
Silvana Planinićčlanica Upravnog odbora
Ivona Došen
Ivona Došenčlanica Upravnog odbora
Jasminka Osrečki
Jasminka Osrečkičlanica Upravnog odbora