Statut udruge

//Statut udruge
Statut udruge 2018-01-17T08:50:31+00:00

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) Skupština Udruge žena oboljelih i liječenih od raka dojke SVE za NJU, održana dana 1. srpnja 2015. godine u Zagrebu, donijela je STATUT Udruge žena oboljelih i liječenih od raka dojke SVE za NJU.

Download: Statut SVE za NJU