Savjetovališta

Na telefonski poziv, potencijalnim korisnicima se daje cjelovita informacija o radu savjetovališta i dogovori termin ili odgovori na neko konkretno pitanje.


Savjetovalište za prehranu – prehrana oboljelih žena često je prije bolesti bila neprilagođena. Područje prehrane gotovo uvijek postane iznimno važno odmah nakon dijagnoze. Intervencija u tom području vraća oboljeloj ženi osjećaj moći i kontrole jer može nešto važno učiniti za svoje zdravlja. U tom trenutku javljaju se brojna pitanja što, kako, koliko jesti, treba li uzimat suplementaciju. U ovom području se nedovoljno stručna osoba teško snalazi i teško može napraviti razuman odabir i planvlastitog sustava prehrave. Tu nastupa stručnjak – nutricionist.

Telefonsko savjetovalište za oboljele i liječene žene, članove njihovih obitelji i druge bliske osobe izvan Zagreba provode terapeuti iz Centra. Osobama izvan Zagreba omogućava se dugoročnije savjetovanje putem telefona i u tom slučaju se uvodni intervju i anketa obave telefonom.

Pravno savjetovalište – provode volonteri projekta Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Odnosi se primarno na savjetovanje vezano uz realizaciju prava pacjenata, a sekundarno vezano i uz druge pravne probleme koje imaju oboljele žene. Provode ga studenti viših godina Pravnog fakulteta pod supervizijom profesora u skladu sa Sporazumom o suradnji Udruge i Pravnog fakulteta, odnosno projekta Pravna klinika. Savjetovanje je individualno.

Savjetovalište medicine rada odnosi se na savjetovanja oboljelih korisnica u vezi radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja i sl. Provodi ga liječnik specijalist medicine rada. Savjetovanje je individualno. Liječnik ne vrši pregled niti piše nalaze, ali daje upute i savjete vezane za procedure i propise.

Centar za psihološku pomoć

Programe provode neposredno zaposlenici i vanjski suradnici terapeuti. Podijeljeni su na psihološke tretmane, savjetovališta, edukacijsko-terapijske radionice i interaktivna predavanja, specijalizirane programe za oboljele i program domaćinstva – smještaj za žene u Centru.

Pročitaj više »