Savjetovališta

//Savjetovališta
Savjetovališta 2018-01-17T08:39:44+00:00

Na telefonski poziv, potencijalnim korisnicima se daje cjelovita informacija o radu savjetovališta i dogovori termin ili odgovori na neko konkretno pitanje.

Savjetovalište za prehranu

Prehrana oboljelih žena često je prije bolesti bila neprilagođena. Područje prehrane gotovo uvijek postane iznimno važno odmah nakon dijagnoze. Intervencija u tom području vraća oboljeloj ženi osjećaj moći i kontrole jer može nešto važno učiniti za svoje zdravlja. U tom trenutku javljaju se brojna pitanja što, kako, koliko jesti, treba li uzimat suplementaciju. U ovom području se nedovoljno stručna osoba teško snalazi i teško može napraviti razuman odabir i planvlastitog sustava prehrave. Tu nastupa stručnjak – nutricionist.

Telefonsko savjetovalište

Telefonsko savjetovalište za oboljele i liječene žene, članove njihovih obitelji i druge bliske osobe izvan Zagreba provode terapeuti iz Centra. Osobama izvan Zagreba omogućava se dugoročnije savjetovanje putem telefona i u tom slučaju se uvodni intervju i anketa obave telefonom.

Pravno savjetovalište

Pravno savjetovalište – provode volonteri projekta Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Odnosi se primarno na savjetovanje vezano uz realizaciju prava pacjenata, a sekundarno vezano i uz druge pravne probleme koje imaju oboljele žene. Provode ga studenti viših godina Pravnog fakulteta pod supervizijom profesora u skladu sa Sporazumom o suradnji Udruge i Pravnog fakulteta, odnosno projekta Pravna klinika. Savjetovanje je individualno.

Savjetovalište medicine rada

Savjetovalište medicine rada odnosi se na savjetovanja oboljelih korisnica u vezi radne sposobnosti, tjelesnog oštećenja i sl. Provodi ga liječnik specijalist medicine rada. Savjetovanje je individualno. Liječnik ne vrši pregled niti piše nalaze, ali daje upute i savjete vezane za procedure i propise.