Predavanja i radionice

//Predavanja i radionice
Predavanja i radionice 2018-01-17T08:39:05+00:00

Ovi programi uglavnom se provode u Centru. Neki od njih imaju veći naglasak na psihoedukaciju i edukaciju u veze određene teme, a neki naglasak na terapijski učinak.

Predavanja liječnika različitih specijalnosti, psihologa ili drugih stručnjaka

Predavanja su otvorena za sve zainteresirane korisnice i članove obitelji. Pozivi se šalju direktno korisnicama, a predavanja se mogu oglašavati i putem medija SVE za NJU. Predavanju mogu prisustvovati i druge zainteresirane osobe, teme predavanja prilagođene su potrebama oboljelih i članova obitelji, a odnose na na dijagnozu bolesti, načine liječenja, nuspojave terapija, psihološke teškoće koje nastaju ili progrediraju s dijagnozom raka i sl.

Psihološke edukativne radionice

Program radionica organiziran na način da svaka radionica obrađuje jednu temu sa ciljem psihoedukacije i usvajanja mehanizama samopomoći. Prvi dio radionice je psihoedukacija i obrada teme od stane predavača, a drugi dio je praktični/terapijski u kome aktivno sudjeluju korisnice

Nutricionizam

Predavanja o odgovarajućoj prehrani i temeljnim načelima izbora i unosa hrane su koncipirana u ciklusu od tri do četiri predavanja u trajanju od 2 sata jednom mjesečno. Predavanja su prilagođena potrebama žena oboljelih i liječenih od raka. Polaznicima predavanja nudi se mogućnost postavljanja konkretnih pitanja i oglednih individualnih savjetovanja. Na taj način teme se prilagođavaju stvarnim potrebama korisnica za informacijama o odgovarajućoj, prilagođenoj prehrani

Anti stres tehnike

Pod vodstvom psihologa u grupi korisnica vježbaju se tehnike relaksacije i kognitivnog preoblikovanja u svrhu jačanja kapaciteta za suočavanje sa stresom. Tehnike se uče u sklopu drugih radionica, individualnih tretmana ili kroz zaseban program koji je osmišljen kao predavanje, edukacija o stresu, izvorima stresa, učincima na zdravlje i mogućnostima samopomoći i pomoći drugima u obrani od stresa.