JAVNI POZIV UDRUGE SVE za NJU za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade VAM za 2017. godinu

/JAVNI POZIV UDRUGE SVE za NJU za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade VAM za 2017. godinu

1. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU odlukom Upravnog odbora Udruge osniva i proglašava otvoreni poziv za dodjelu nagrade VAM. Nagrada se dodjeljuje u spomen na jednu od osnivačica i prvu predsjednicu udruge doc. dr. sc. Vesnu Andrijević Matovac.

2. Nagrada VAM dodjeljuje se jednoj osobi, državljanki/državljanu Republike Hrvatske koja je tijekom 2017. godine svojim osobnim djelovanjem značajno pridonijela afirmaciji borbe protiv raka dojke u svojoj zajednici, afirmaciji prevencije ove zloćudne bolesti ili podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke u svojoj zajednici. Nagradom se naglašava važnost osobnog i pojedinačnog doprinosa kroz pomaganje ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, te kroz podizanje svijesti o važnosti borbe protiv raka dojke u javnosti.

3. Kriteriji za dodjelu Nagrade VAM-a su:

 • izniman osobni doprinos u afirmaciji borbe protiv raka dojke, senzibiliziranju javnosti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na lokalnoj ili nacionalnoj razini, ili
 • posebno uspješno djelovanje u neposrednom pružanju podrške ili organizaciji pružanja podrške ženama oboljelima od raka dojke ili njihovim obiteljima te senzibiliziranju javnosti za probleme koje susreću žene oboljele od raka dojke u svim segmentima života, ili
 • značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke s gospodarskog, psihosocijalnog, humanitarnog, znanstvenog ili drugog stajališta.

4. Prijedlog za dodjelu Nagrade VAM mogu podnositi državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe, organizacije civilnog društva, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, stručna društva, vjerske zajednice i duge pravne osobe.

5. Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade VAM-a mora sadržavati:

 • ime, prezime i adresu kandidatkinje ili kandidata,
 • kratki životopis (ako predlagatelj ima osnovne informacije),
 • obrazloženje prijedloga
 • dokumentaciju u pisanom ili elektronskom obliku (ako je predlagatelj ima) i
 • osnovne osobne podatke i kontakte predlagatelja (fizičke ili pravne osobe).

6. Prijedlog mora potpisati predlagatelj, ako je predlagatelj fizička osoba. Ako je podnositelj pravna osoba, prijedlog treba potpisati ovlaštena osoba. Ako se prijedlog šalje elektronskim putem, potpisani prijedlog treba biti skeniran.

7. Rok za podnošenje prijedloga za Nagradu VAM za 2017. godinu je do 12. siječnja 2018. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. Izbor nagrađenog vrši Upravni odbor Udruge između pristiglih prijedloga koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

8. U slučaju da nema valjanih prijedloga koji udovoljavaju propozicijama Javnog poziva, Nagrada će se dodijeliti na temelju prijedloga Upravnog odbora Udruge.

Prijedlog je potrebno poslati do 12. siječnja 2018. putem elektroničke i/ili redovne pošte na adresu:

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU
Kneza Mislava 10, 10 000 Zagreb
ili
info@svezanju.hr

Na koverti i/ili naslovu e-mail-a molimo naznačite „ Nagrada VAM za 2017.“

9. Udruga SVE za NJU raspisuje javni poziv oglašavanjem na svojim medijima te isti šalje javnim medijima radi obavještavanja šire javnosti.

10. Postupak izbora:

 • Upravni odbor Udruge razmatra valjanost pristiglih ponuda,
 • Upravni odbor Udruge prikuplja dodatne podatke o kandidatima i donosi odluku; Odluka Upravnog odbora je konačna,
 • Upravni odbor zadržava pravo na diskreciju u odnosu na davanje informacija o drugim kandidatima,
 • O datumu i mjestu svečane dodjele Nagrade VAM za 2017. Udruga će obavijestiti javnost putem svojih medija.

Sukladno Odluci Upravnog odbora SVE za NJU Nagrada se sastoji od statue koja ostaje u trajnom vlasništvu nagrađene/og i novčanog dijela.

U Zagrebu, 10. 7. 2017.

2017-07-10T11:58:13+00:00 9. srpnja 2017.|
%d blogeri kao ovaj: